کوچولو های خش و نا خش

نوزاد لاک پشت چگونه راه خود به سوی خانه را پیدا می کند؟

بچه لاک پشت ها بلافاصله پس از بیرون آمدن از تخم ، راه دریا را در پیش  می گیرند .آنان بلافاصله پس از تولد بطور غریزی می دانند که با دنبال کردن نور ماه و شیب زمین به کناره ی دریا خواهند رسید . لاک پشت ماده در هنگام تخم گذاری از آب خارج می شود و به سوی خشکی حرکت می کند . او گودالی درساحل حفر می کند و تخم های خود را در آن قرار می دهد . سپس به سوی دریا باز می گردد .

نوزاد لاک پشت پس از خارج شدن از تخم در معرض خطر قرار دارد و نمی تواند خود را از گزند پرندگان و سایر جانوران حفظ کند . پس باید یه سرعت به طرف اقیانوس حرکت کند .

 

غریزه

 موجودات زنده از جمله انسان ، از بدو تولد دارای نوعی آگاهی و شعور هستند که به آن غریزه می گویند . به عنوان مثال ، لاک پشت بلافاصله پس از تولد بطور غریزی در سراشیبی و در جهت نور ماه حرکت می کند .

 

 جنسیت نوزاد لاک پشت چگونه تعیین می گردد ؟

در زمان تخم گذاری جنسیت تخم های لاک پشت نا معلوم است و دمای محیط جنسیت آنها را مشخص می کند . اگر تخم در معرض نور خورشید قرار گیرد ، نوزاد لاک پشت ماده خواهد بود و اگرتخم لاک پشت در مکان سردی قرار گیرد ، به نوزاد نر تبدیل خواهد شد .

لاک پشت دریایی هر با بطور متوسط 120 تخم می ذارد . در اوایل تابستان هوا گرم است و اکثر تخم ها به نوزاد ماده تبدیل می شود ، اما در اواخر تابستان که زمین به تدریج سرد می شود ، بیشتر تخم ها تبدیل به نوزاد نر می شوند . در حال حاضر تلاشهای فراوانی در جهت حمایت از نوزادان لاک پشت انجام می گیرد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:29  توسط یالثارات الحسین  |